Microblading
Phibrows


Phibrows je najprestížnejšia značka úpravy obočia microbladingom, ktorú zastrešuje úspešná celosvetová akadémia Branka Babića - PhiAcademy.


Pre viac info volajte na 0904 870 325